Skara kommun

Patrik Grönlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Götene-Skara gemensamma lönenämnd Vice ordförande
Skara Energi AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot