Skara kommun

Gunilla Druve Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Omsorgsnämndens sociala utskott Ordförande
Omsorgsnämnden Ordförande