Skara kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden 2:a vice ordförande