Skara kommun

Therese Kristiansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott Ledamot