Skara kommun

Klas-Åke Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Centrumbostäder i Skara AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare