Skara kommun

Magnus Holmberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för service och teknik Ledamot