Skara kommun

Thomas Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Centrumbostäder i Skara AB Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot