Skara kommun

Michael Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omsorgsnämnden 2:a vice ordförande
Götene-Skara gemensamma lönenämnd Ersättare
Omsorgsnämndens sociala utskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ersättare
Krisledningsnämnden Ersättare