Skara kommun

Ingrid Kvarnlöf

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Partiernas gruppledare Ledamot
Omsorgsnämnden Ledamot
Omsorgsnämndens sociala utskott Ersättare