Skara kommun

Tanjo Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare
Partiernas gruppledare Ledamot