Skara kommun

Anders Ek

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Centrumbostäder i Skara AB Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Nämnden för service och teknik Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare