Skara kommun

Anna Helgesson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omsorgsnämndens sociala utskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden 2:a vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare