Skara kommun

Håkan Ehn

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Skara Energi AB Vice ordförande
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare