Skara kommun

Johnny Karlsson Edvinsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omsorgsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare