Lidköping

Roberth Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Hållbarhetsutskottet Ersättare
Barn- och skolnämnden Ledamot
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ledamot