Lidköping

Louise Carlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot