Lidköping

Johan Calmestrand

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
AB Bostäder i Lidköping Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot