Lidköping

Alexandra Lundell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Överförmyndarnämnd Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Hållbarhetsutskottet 1:a vice ordförande