Lidköping

Pär Johnson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Lidköping Energi AB Vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Hållbarhetsutskottet 2:a vice ordförande
Lidköping/Hovby Flygplats AB Vice ordförande
Servicenämndens arbetsutskott Ledamot
Servicenämnden Ledamot