Lidköping

Chatarina Caesar

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamot
Pensionärsrådet Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Hållbarhetsutskottet Ersättare
Överförmyndarnämnd Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare