Lidköping

Mathias Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Lidköping/Hovby Flygplats AB Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Hållbarhetsutskottet Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ledamot