Lidköping

Olly Swärd Poucette

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Hållbarhetsutskottet Ersättare