Lidköping

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och skolnämndens arbetsutskott Ledamot
Socialnämnden Ersättare
Barn- och skolnämnden Ledamot