Lidköping

Ingemar Rogbrant

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Barn- och skolnämnden 1:a vice ordförande
Barn- och skolnämndens arbetsutskott 1:a vice ordförande