Lidköping

Ewa Reinhold

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Revisorer Ordförande