Lidköping

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och skolnämnden Ledamot
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB Ersättare
Barn- och skolnämndens arbetsutskott Ersättare