Lidköping

Pierre Sonestedt Wester

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot