Lidköping

Annika Håkanson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
AB Bostäder i Lidköping Ersättare
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare
Servicenämnden 2:a vice ordförande
Servicenämndens arbetsutskott 2:a vice ordförande