Lidköping

Lars-Erik Backman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Revisorer Vice ordförande