Lidköping

Andreas Bill

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Funktionshinderrådet Ledamot
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Ordförande