Lidköping

Frida Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Funktionshinderrådet Ordförande
Hållbarhetsutskottet Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:a vice ordförande
Kommunstyrelsen 1:a vice ordförande
Överförmyndarnämnd Ordförande